četrtek, 19. april 2012

Mnenje Slovenske kolesarske pobude o predlogih kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti


Slovenska kolesarska pobuda je pregledala in proučila izhodišča za določitev kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti, ki jih je dne 11. 3. 2012 objavila Planinska zveza Slovenije na svojih spletnih straneh.

Pozdravljamo pripravljenost Planinske zveze Slovenije za spremembo stanja. Ta sprememba je nujna, saj dosedanje uveljavljene  prepovedi in omejitve ne upoštevajo dejstva, da se oboji – pešci in kolesarji – gibljemo z lastno močjo.

Mnenja smo, da predlagana namera o odpiranju posameznih planinskih poti za dvonamensko rabo predstavlja neracionalni pristop pri urejanju poti za gorsko kolesarjenje. Še več, verjamemo, da bo predlagani pristop prinesel precejšnje povečanje administrativnega dela tako za posamezna planinska društva kot za pristojne upravne organe in s tem neracionalno porabo delovnega časa in finančnih sredstev. Zavedamo se, da je predlagani pristop v skladu z Zakonom o planinskih poteh (Ur. l. RS, št 61/2007), za katerega pa menimo, da neupravičeno omejuje uporabo kolesa na poteh, ki že sedaj poleg pohodništva služijo drugim namenom. Kar pa zadeva samo gorsko kolesarjenje, nikakor ne sledi smernicami razvitih okolij, katerih zgledov v Evropi ne manjka, kjer so že pred časom prepoznali izredne pozitivne vidike razvoja gorskega kolesarstva in gorskega kolesarjenja, kot so: 
  • vpliv na zdravstveno stanje in splošno dobro počutje in s tem povezanim zmanjšanjem izdatkov javno zdravstvene blagajne;
  • vpliv na gospodarski razvoj in turizem (kot trajnostnega turističnega produkta);
  • vpliv na razvijanje športne panoge kot take in s tem povezanih športnih dosežkov.
V spodaj priloženi pdf datoteki navajamo stališče Slovenske kolesarske pobude s priporočili gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom, za katere se bomo v največji možni meri trudili, da postanejo kodeks gorskega kolesarjenja, ter pripombe na 15 točk izhodišč Planinske zveze Slovenije za pripravo kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti.Ni komentarjev:

Objavite komentar