torek, 13. marec 2012

Slovenska kolesarska pobuda se je sestala z vodstvom Planinske zveze Slovenije

Slovenska kolesarska pobuda se je 14. januarja 2012 na sedežu Planinske zveze Slovenije sestala s predstavniki Planinske zveze Slovenije na temo dvonamenske rabe planinskih poti. Kljub različnim izhodiščem, je pogovor potekal v produktivnem in kooperativnem duhu. Zaključke srečanja lahko strnemo v:
 • udeleženci se strinjajo o skupnem naravovarstvenem interesu;
 • udeleženci se strinjajo o skupnem nastop za omejevanje motornih vozil v naravnem
 • okolju;
 • udeleženci se strinjajo o pomenu skupnega izpostavljanje primerov dobrih praks in omejevanju medijskih konfliktov in odzivov na temo kolesar – planinec;
 • udeleženci se strinjajo, da so osnove za nadaljnje sodelovanje podrejanje močnejšega šibkejšemu ter samoomejevanje, kjer je to potrebno;
 • udeleženci se strinjajo o spodbujanju in večanju pomena sodelovanje planinskih in kolesarskih društev pri odpiranju planinskih poti za dvonamensko rabo;
 • udeleženci se strinjajo o pomenu in potrebi organiziranega sodelovanja vzdrževanja planinskih poti s strani kolesarjev;
 • udeleženci se strinjajo o potrebi ureditve sistemskega financiranja planinskih poti s strani države;
 • udeleženci se strinjajo o potrebi ureditve in spodbujanje kolesarskih parkov na za to primernih področjih, kot so npr. gorski turistični centri.
 • udeleženci se strinjajo, da bo potrebno za zagotovitev ustrezne podpore in uveljavitve javnega interesa oblikovanje širšega družbenega dialoga na regionalnem in nacionalnem nivoju.
 • udeleženci se strinjajo, da je potrebno dialog med Planinsko zvezo Slovenije in Slovensko kolesarsko pobudo nadaljevati.
>> celoten zapisnik srečanja

Peter Zajc, odprimopoti.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar