ponedeljek, 13. oktober 2014

Ali smo na poljskih poteh legalni ali ne?

Pred časom sprejeti ZON lahko tolmačimo, da se lahko vozimo po poljskih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča. A šment, če na drugi strani Zakon o kmetijskih zemljiščih pravi, da se lahko poljske poti uporabljajo le v kmetijske namene. Kateri zakon sedaj velja?

Zato smo pričeli iskati odgovore pri zakonodajnih institucijah.

30. avgusta 2014 smo se z vprašanjem obrnili na Državni zbor RS in kmalu, 1. septembra 2014, smo prejeli elektronsko sporočilo zakonodajno-pravne službe.


Napoteni na ministrstvo pristojno za kmetijstvo, smo elektronsko sporočilo 7. septembra 2014 posredovali na takratno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.


Do 8. oktobra 2014 nismo prejeli nobenega odgovora. Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje so se med tem razdelile med novi ministrstvi: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.


Odgovora še vedno nismo prejeli. Nas ne jemljejo resno? Želite pomagati? Odgovor nam pripada. Prekopirajte spodnje sporočilo in ga posredujte Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor na elektronska naslova:  gp.mop@gov.si, gp.mko@gov.si.

Spoštovani.

Pred kratkim je stopil v veljavo dopolnjen Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14), ki v v 28. d členu določa ureditve vožnje s kolesi v naravnem okolju, med drugim navaja, citiram:" V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti." Ne glede na to se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.

Glede na določbe tega Zakona o ohranjanju narave sklepamo, da je vožnja izven gozdnega prostora v naravnem okolju ter planinskih poti dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Recimo po poljskih poteh.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo in 58/12) pa v 3. č členu določa, da se pomožni kmetijski objekti, med njimi poljske poti, lahko uporabljajo le v kmetijske namene.

Očitno sta si zakona glede vožnje s kolesi po poljskih poteh v nasprotju. Zanima nas, kaj torej v tem trenutku velja za poljske poti. Ali določbe dopolnjegega Zakona o ohranjanju narave ali Zakona o kmetijskih zemljiščih?

Ni komentarjev:

Objavite komentar