sreda, 14. marec 2012

Predlog conacije parka Pohorje: za strogo razlikovanje med kolesi in motornimi vozili

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je pred kratkim zaključil z aktivnostmi v okviru mednarodnega projekta NATREG, katerega osnovni namen je pokazati in promovirati potenciale varovanih območij, izboljšati njihovo prepoznavnost in rabo kot priložnost za trajnostni razvoj, kot tudi povečati prepoznavnost ohranjene narave in okolja kot vrednote.

Za pilotno območje Pohorja, je bil izdelan Predlog načrta upravljanja in v okviru tega conacija predloga bodočega parka Pohorje, ki območje Pohorja deli na I., II. in III. varstveno območje. Pri tem določa izhodišča, kaj bi lahko bilo dovoljeno in kaj ne v posameznih varstvenih območjih. Izjemnega pomena je, da za I. in II. varstveno območje predvideva prepoved vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju (z možnimi izjemami). Avtorji so pri zavestno uporabili besedno zvezo motorna vozila in ne vozila, saj se zavedajo, da je nujno potrebno razlikovati med motornimi vozili in kolesi, da so slednja po vplivu na okolje in naravo primerljiva z drugimi podobnimi oblikami rekreacije (npr. pohodništvom), hkrati pa ena izmed priložnosti trajnostnega rekreacijskega in turističnega produkta.

V okviru projekta NATREG se je oblikovala neformalna skupina za Pohorje, ki je oblikovala vizijo Pohorje 2030 in je bila v začetku februarja 2012 predstavljena na posvetu v Mariboru. Udeležil se je tudi mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, ki podpira zastavljene cilje in aktivnosti predvidene na območju Pohorja. Med drugim pa je v svojem prispevku izpostavil nujnost po drugačni pravni ureditvi kolesarjenje kot jo je predvidel osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju objavljen v letu 2011 in po ločevanju med motornimi vozili in kolesi.

Peter Zajc, odprimopoti.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar