četrtek, 9. februar 2012

Gorsko kolesarstvo ali gorsko kolesarjenje?

Obe besedni zvezi, gorsko kolesarstvo in gorsko kolesarjenje, se uporabljata nedosledno, kar velja tako za medijske zapise kot strokovne publikacije (npr. diplomska in podiplomska dela). Po mnenju Slovenske kolesarske pobude bi ena izmed možnih rešitev bila, da se gorsko kolesarstvo uporablja kot širši pojem, ki ne obsega le dejavnosti kolesarjenja, pač pa tudi npr. industrijo izdelave koles, turistično panogo ... besedna zveza gorsko kolesarjenje pa bi se nanašala na samo dejavnost izvajanja kolesarjenja. Vprašanje o primernosti našega predloga smo naslovili na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ki je pritrdil našemu predlogu.

Glede na to, da ste v Slovenski kolesarski pobudi sami zaznali potrebo po pomenskem razlikovanju med poimenovanjem panoge oz. dejavnosti, torej kolesarstvom, ter konkretnim opravljanjem tega dejanja, torej gorskim kolesarjenjem, je tudi z jezikovnega vidika možnost za tovrstno pomensko razlikovanje popolnoma odprta in sprejemljiva. Ker gre za terminološko razlikovanje med tema dvema pojmoma, tudi v Sekciji za terminološke slovarje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU podpiramo odpravljanje terminoloških nejasnosti z dosledno rabo, četudi se sicer v splošnem jeziku dopušča raba besede kolesarstvo tudi v pomenu 'dejanja'. (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša)

Celotni odgovor v pdf najdete na tej povezavi.

Slovenska kolesarska pobuda si bo odslej prizadevala za dosledno uporabo besedne zveze gorsko kolesarstvo kot širši pojem, ki obsega tudi npr. industrijo izdelave koles, turistično panogo ... ter gorsko kolesarjenje za dejavnost izvajanja kolesarjenja.

Primer: Gorsko kolesarstvo v Sloveniji čakajo pomembni izzivi, med drugim tudi legalizacija vožnje v naravnem okolju. V čez vikend smo bili na gorskem kolesarjenju na Pohorju.

Peter Zajc, odprimopoti.si