četrtek, 26. julij 2012

Sistemski vir financiranja gradnje in vzdrževanja gorsko kolesarske infrastrukture - primer iz Združenih držav AmerikeIMBA (International Mountain Bicycling Association) na svojih spletnih straneh poroča, da je kongres za nadaljnji dve leti potrdil izvajanje zveznega programa Recreation Trail Programme (RTP), programa U.S. Department of Transportation's Federal Highway Administration (FHWA). 

Letna sredstva programa (85 milijonov $ 2012) so med posamezne države deljena po dogovorjenem ključu delitve. Ta temelji na modelu ocene porabe pogonskih goriv, ki se uporabljajo za off-road rekreacijsko uporabo v vozilih kot so motorne sani, terenska vozila (tako all-terrain vehicles kot sports utility vehicles), off-road motorje in off-road lahke tovornjake.

Sredstva so namenjena razvoju in vzdrževanju rekreacijskih poti (motorna in nemotorna vozila ter druga nemotorna raba) in s tem povezane infrastrukture, in sicer za: pohodništvo, kolesarjenje, rolanje, jahanje, tek na smučeh, vožnjo z motornimi sanmi, off-road motorje, terenska ali druga off-road vozila. Sistem razdelitve po posameznih državah je tipičen projektni z objavo javnih pozivov. Države morajo svojo  kvoto sredstev razdeliti po namenu: 30 % sredstev za poti motornih vozil, 30 % za poti nemotornih vozil in drugo nemotorno uporabo ter 40 % za mešano uporabo. Delež sofinanciranje posameznega projekta se lahko med posameznimi državami razlikuje, običajno pa je okoli 80 %.

Colation for Recreation Trails vodi bazo podatkov o vseh odobrenih projekt RTP od leta 1999 (RTP se je začel izvajati v letu 1991). Ocenjujejo, da se letno s pomočjo RTP sofinancira okoli 1.000 projektov. Iz njihove spletne baze je težko izločiti le takšne, ki se nanašajo izključno na gorsko kolesarjenje. Takšnih, ki pa so nanašali tudi na gorsko kolesarjenje, je bilo do leta 2010 1.643 v vrednosti dobrih 62,5 milijona €. IMBA na svojih spletnih straneh ocenjuje, da so številni popularni in dobro obiskani singeltraili v ZDA bili zgrajeni in so vzdrževani s pomočjo sredstev RTP.

Peter Zajc, odprimopoti.si