sobota, 26. julij 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje javno predstavilo spremembe ZON

V četrtek, 24. julija 2014, je Ministrstvo za kmetijstvo (MKO) in okolje na Agenciji RS za okolje v Ljubljani organiziralo javno predstavitev sprememb glede vožnje v naravnem okolju, ki naj bi jih prinašal ZON. Poročilo o tem je dostopno na spletni strani MKO.

O tem kaj na bodo prinesli spremembe ZON smo na blogu odprimopoti.si pisali že 10. junija 2014. Na (ne)srečo ugotavljamo, da smo že takrat pravilno tolmačili, kaj lahko (ne)pričakujemo.

Za uporabnika se ne spreminja kaj dosti, malo več za organizatorje prireditev. Še vedno se bomo v znatni meri vozili nelegalno, saj ZON, ki dovoljuje vožnjo s kolesi po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ne velja na območju gozdov in planinskih poti. Da bo za bistvene spremembe potrebno spremeniti določila še treh zakonov, smo na blogu odprimopoti.si pisali  15. junija 2014.

So pa predstavniki MKO na provokativno vprašanje kolesarja med javno razpravo po predstavitvi in sicer kje se lahko po spremembah ZON vozim legalno oz. bolj legalno kot pred spremembami, odgovorili, da po utrjenih poteh nad gozdno mejo, ki niso planinske. Hm, katere bi to bile? In katero gozdno mejo, naravno ali antropogeno? Heh ...

Kljub temu pa ocenjujemo, da je javna razprava, ki jo je organiziralo MKO prinesla korak naprej. Še vedno pa bodo nadaljnja prizadevanja za celovito in sodobno ureditev gorskega kolesarjenja v naravnem okolju v Sloveniji morala temeljiti na prizadevanju gorskokolesarske skupnosti same.


Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.sinedelja, 20. julij 2014

Odprimopoti.si je postal slovenski gorskokolesarski konzorcij


V petek, 18. 7. 2014, je na Ravnah na Koroškem potekal delovni sestanek predstavnikov  slovenskih organizacij s področja kolesarstva in turizma, ki so februarja 2014 podpisali pismo o nameri glede skupnega interesa po usklajenem in celovitem delovanju za načrtni razvoj gorskega kolesarstva in kolesarjenja, razvoj gorskokolesarskih poti, izobraževanja in usposabljanja gorskih kolesarjev ter spodbujanje priprave strokovne in znanstvene literature s tega področja v Sloveniji.

Na delovnem sestanku je bil ustanovljen konzorcij s formalnim imenom Slovenski gorskokolesarski konzorcij, za namene komuniciranja pa bo uporabljeno poimenovanje "odprimo.si" (beri odprimo pika si), ki z besedno igro simbolično nakazuje, da je na gorskokolesarski skupnosti sami, da si sistematično in kontinuirano prizadeva za razvoj in urejevanja gorskega kolesarjenja kot aktivnosti v naravnem okolju.

Organizacije, ki so pristopili h konzorciju so:

  • Kolesarska zveza Slovenije
  • KGK Volja - Slovenski gorniški klub Skala
  • Regionalna destinacijska organizacija Gorenjska
  • LTO Posočje
  • Zavod za turizem Maribor-Pohorje
  • RRA Koroška d.o.o.
  • Pohodništvo in kolesarjenje GIZ
  • Združenje slovenskih žičničarjev GIZ
  • Zavod Aliansa
  • Zbornica gorskih centrov - Gospodarska zbornica Slovenije

Konzorcijska pogodba je trenutno v fazi podpisovanja. Pogodbeni partnerji se strinjajo, da je eden ključnih namenov ustanavljanja konzorcija združevanje moči pri razvoju gorskega kolesarstva kot družbeno pomembne dejavnosti v naravnem okolju. Z združevanjem organizacij, ki se ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem kot športno, rekreativno, tekmovalno in turistično dejavnost, pa konzorcij postaja najpomembnejši sogovornik pri oblikovanju politik razvoja na nacionalni ravni.

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si