nedelja, 28. september 2014

Odprimopoti.si ne počiva

Odprimopoti.si ne počiva. Ta teden smo bili kot osrednje združenje slovenskih gorskih kolesarjev pri Varuhu človekovih pravi RS. V četrtek, 25. 9. 2014, smo bili vabljeni na 6. letošnje redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora.Na njem smo predstavili delovanje in prizadevanja konzorcija odprimopoti.si ter izpostavili ter ključne težave, s katerimi se soočamo, ki so po našem:
1. pomanjkanje objektivnih virov,
2. obstoječa zakonodaja,
3. sektorska politika na državem nivoju,
4. zakonodajni postopek.

Na srečanju so bili prisotni tudi predstavniki Generalne policijske uprave RS, ki so na naše zadovoljstvo povedali, da se odzivajo na vse prijave, ki jih prejmejo v zvezi z vožnjo v naravnem okolju ter da "kolesarji niso kakšni posebni kršitelji". Od julija 2014, ko so bile sprejete spremembe ZON, so ukrepali zgolj proti 52 voznikom motornih vozil in nobenemu kolesarju. Glede na to, da rezultati raziskave Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju - navade, značilnosti voženj in razumevanje problematike kolesarjenja v naravnem okolju pri slovenskih gorskih kolesarjih kažejo, da slovenski gorski kolesarji precej časa preživimo na vožnji po poteh v naravnem okolju, kjer smo pretežno nelegalni in v prekršku, bi lahko sklepali, da takšno prepovedovanje nima smisla?

Predstavnica sedaj že nekdanjega Ministrstva za kmetijstvo in okolje je povedala, do danes sicer res še ni bila oblikovana delovna skupina, kot jo je ministrstvo ob sprejemanju ZON napovedalo, da pa bodo pobudo vzdignili na nivo Vlade RS in poiskali resor, ki bi lahko prevzel pobudo. Obetavno? Ali pač ne?

Že v ponedeljek, 22. 9. 2014, pa smo organizirali drugo srečanje s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zvezo lastnikov gozdov ter Združenjem turističnih kmetij Slovenije. Na njem smo predstavili izhodišča konzorcija odprimopoti.si glede urejanja gorskega kolesarjenja v naravnem okolju, primere dobrih praks iz tujine ter predstavili predlog zakonodajnih sprememb, kot jih je oblikoval konzorcij odprimopoti.si. >>Zapisnik srečanja<<

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si