četrtek, 19. april 2012

Mnenje Slovenske kolesarske pobude o predlogih kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti


Slovenska kolesarska pobuda je pregledala in proučila izhodišča za določitev kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti, ki jih je dne 11. 3. 2012 objavila Planinska zveza Slovenije na svojih spletnih straneh.

Pozdravljamo pripravljenost Planinske zveze Slovenije za spremembo stanja. Ta sprememba je nujna, saj dosedanje uveljavljene  prepovedi in omejitve ne upoštevajo dejstva, da se oboji – pešci in kolesarji – gibljemo z lastno močjo.

Mnenja smo, da predlagana namera o odpiranju posameznih planinskih poti za dvonamensko rabo predstavlja neracionalni pristop pri urejanju poti za gorsko kolesarjenje. Še več, verjamemo, da bo predlagani pristop prinesel precejšnje povečanje administrativnega dela tako za posamezna planinska društva kot za pristojne upravne organe in s tem neracionalno porabo delovnega časa in finančnih sredstev. Zavedamo se, da je predlagani pristop v skladu z Zakonom o planinskih poteh (Ur. l. RS, št 61/2007), za katerega pa menimo, da neupravičeno omejuje uporabo kolesa na poteh, ki že sedaj poleg pohodništva služijo drugim namenom. Kar pa zadeva samo gorsko kolesarjenje, nikakor ne sledi smernicami razvitih okolij, katerih zgledov v Evropi ne manjka, kjer so že pred časom prepoznali izredne pozitivne vidike razvoja gorskega kolesarstva in gorskega kolesarjenja, kot so: 
 • vpliv na zdravstveno stanje in splošno dobro počutje in s tem povezanim zmanjšanjem izdatkov javno zdravstvene blagajne;
 • vpliv na gospodarski razvoj in turizem (kot trajnostnega turističnega produkta);
 • vpliv na razvijanje športne panoge kot take in s tem povezanih športnih dosežkov.
V spodaj priloženi pdf datoteki navajamo stališče Slovenske kolesarske pobude s priporočili gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom, za katere se bomo v največji možni meri trudili, da postanejo kodeks gorskega kolesarjenja, ter pripombe na 15 točk izhodišč Planinske zveze Slovenije za pripravo kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti.ponedeljek, 9. april 2012

Škotska ima eno najbolj liberalnih zakonodaj glede prostega dostopa do odprtega prostora

Škotska ima eno najbolj liberalnih zakonodaj glede prostega dostopa do odprtega prostora. S t.i. "The Land Refom (Scotland) Act 2003, so bile omogočene pravice prostega dostopa na večini zemljišč (tudi vodnih) za rekreacijo, izobraževanja ali premikanje s kraja v kraj, s predpostavko, da se v okolju posameznik obnaša odgovorno. S tem namenom je bil oblikovan kodeks "Scottish Outdoor Access code", ki pojasnjuje pravice in odgovornosti tako uporabnikov prostora kot lastnikov in upravljavcev zemljišč. Temelji na treh ključnih načelih:
 1. prevzemi odgovornost za svoja dejanja;
 2. spoštuj interese drugih ljudi;
 3. skrbi za okolje.
vir: http://www.outdooraccess-scotland.com
Kodeks se nanaša na številne aktivnosti, med drugim na:
 • aktivnosti za razvedrilo kot so sprehajanje, pikniki ali ogledi;
 • aktivno kolesarjenje, pohodništvo, veslanje ali jezdenje konja;
 • sprehajanje psa (ki je pod nadzorom);
 • rekreativne ali izobraževalne izlete;
 • kampiranje.
Kodeks se ne nanaša na:
 • stavbe in njihovo neposredno okolico;
 • hiše in njihove vrtove;
 • večino obdelovalnih površin;
 • motorizirana vozila (razen za uporabo invalidov);
 • lov, streljanje in ribolov.
Peter Zajc, odprimopoti.si

Ni nas malo, 120.000!

Po podatkih raziskave Slovensko javno mnenje 2008 se je vsaj dvakrat letno z gorskim kolesarjenjem ukvarjalo 6 % ali okoli 120.000 Slovencev. Po podatkih omenjene raziskave se je 14, 6 % ali okoli 295.000 Slovencev vsaj enkrat ukvarjalo s planinstvom ali gorništvom.

Peter Zajc, odprimopoti.si

nedelja, 8. april 2012

Priporočila gorskim kolesarjem

Slovenska kolesarska pobuda je na podlagi priporočil organizacij IMBA (International Mountain Bicycling Assotiation) in KTK (Komisija za turno kolesarstvo PZS) pripravila usklajena priporočila gorskim kolesarjem za vožnjo z gorskim kolesom. Slovenska kolesarska pobuda si bo v največji možni meri prizadevala za promocijo in uveljavljanje priporočil skozi svoje dokumente, informacijske poti in produkte z namenom, da priporočila tudi v praksi postanejo etični kodeks gorskih kolesarjev, s katerim se bodo (bomo) poistovetili in ga ponotranjili. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in odnos lastnikov in upravljavcev zemljišč do kolesarjev.


Kolesari samo po poteh.
Ne puščaj sledi.
Nikdar ne plaši živali.
Če nisi prepričan, ali je pot odprta za gorska kolesa ali ne, se pozanimaj. Ne kolesari v območjih, kjer bi zaradi kolesarjenja lahko prišlo do nezaželenih okoljskih vplivov ali konfliktov z drugimi uporabniki naravnega okolja. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in odnos lastnikov in upravljavcev zemljišč do kolesarjev.
Kolesari podlagi primerno. V mokrih razmerah izberi primerno pot, saj se razmočena podlaga hitreje poškoduje. Izogibaj se blokiranju koles. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj novih in ne ubiraj bližnjic. Kar si prinesel v naravo, odnesi s seboj.
Nenadna pojava, hiter gib in hrup plašijo živali, tako divje kot domače. Živalim daj priložnost, da se umaknejo. Ko kolesariš mimo konja, bodi pozoren in upoštevaj navodila jezdeca. Lese pusti tako, kot si jih našel.
Obvladuj kolo.
Odstopi prednost.
Načrtuj.
Upoštevaj hitrostne omejitve, priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in mrtvimi koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike.
Ne plaši drugih uporabnikov, opozori nase. Prijazen pozdrav je vedno dobrodošel. Bodi uvideven: upočasni vožnjo, vzpostavi komunikacijo. Če je potrebno, se umakni oz. sestopi s kolesa. Drugi nemotorizirani uporabniki imajo vedno prednost pred kolesarji, razen če je pot označena le za kolesarje. Izbiraj manj obiskane poti.
Upoštevaj lastnosti svoje opreme, lastne sposobnosti in posebnosti ture ter se primerno pripravi. Bodi samozadosten, vzdržuj opremo, pri sebi imej potrebne zaloge živil, prvo pomoč ter rezervno opremo in oblačila. Vedno nosi čelado in drugo primerno zaščitno opremo.

Peter Zajc, odprimopoti.si