sreda, 13. junij 2012

Avstrijska Koroška z velikimi koraki stopa v MTB turizem


Avstrijska Koroška ima eno bolj rigidnih zakonodaj glede omejevanja voženj z gorskimi kolesi. Tudi zaradi tega ima zelo razvite druge oblike kolesarskega turizma, saj te letno na avstrijskem Koroškem ustvarijo 400.000 nočitev. Ker se je politika omejevanja  izkazala za ne dovolj učinkovito (ocenjujejo, da je   v naravnem okolju Avstrijske Koroške okoli 4.000 km poti, ki se jih uporablja za gorsko kolesarjenje) in predvsem, ker te predstavljajo neizkoriščen turistično gospodarski potencial, sta Koroška deželna vlada (Kärtner Landesregierung) in Zbornica za kmetijstvo in gozdarstvo (Kammer für Land- und Forstwirtschaft), pripravili smernice za kooperativni razvoj gorskega kolesarjenja "Mountainbike Fair Play in Kärnten - Leitlinie". Pri izdelavi smernic so sodelovali lastniki in upravljavci pašnih skupnosti (Kärntner Almwirtschaftsverein), deležniki povezani z gozdarstvom (Kärntner Forstverein) ter lovci (Kärntner Jägerschaft).

Smernice uvajajo odškodnino lastnikom zemljišč (0,22 € na tekoči meter, 50 % krije Koroška deželna vlada), oblikovanje sistema zavarovanja na ravni dežele (varuje lastnike zemljišč pred škodno odgovornostjo), enoten sistem označevanja poti (tri težavnostne stopnje - modra, rdeča in črna) ter vzorce pogodb za občine, turistične zveze in lastnike zemljišč.

Cilj je jasen. Do kolesarske sezone 2013 v skladu s smernicami določiti trase, označiti in zagotoviti zavarovanje za 3.000 km gorsko kolesarskih poti. Bravo!

Vir: http://www.lk-kaernten.at

Peter Zajc, odprimopoti.si