sreda, 29. oktober 2014

Bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spregledalo?

Kot smo poročali na blogu, smo se 21. 10. 2014, skupaj s predstavniki drugih kolesarskih organizacij in Kmetijsko gozdarske zbornice, sestali z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za okolje. Danes smo prejeli še uradni zapisnik srečanja, ki smo ga objavili na spletni strani www.odprimopoti.si.

Dodatno pa nam je bil v vednost poslan še predlog Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, za ustanovitev medresorske delovne skupine za ureditev gorskokolesarske dejavnosti. Kar je sicer bil eden izmed sklepov zgoraj omenjenega srečanja.

Ministrstvo za okolje in prostor podajo žogo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), kot resornemu pristojnemu ministrstvu za razvoj turizma, da prevzame skupaj z regionalnim razvojnimi agencijami pobudo za vodenje takšne skupine, ki naj bo sestavljena vsaj še iz predstavnikov ministrstev pristojnih za zdravstvo, šport, varstvo narave, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo ter pravosodje v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, kar je tudi sicer bil predlog konzorcija odprimopoti.si

Do sedaj na MGRT, kot tudi na agenciji SPIRIT, niso imeli kaj dosti posluha za gorsko kolesarstvo. Morda pa bo tokrat le drugače. A dokler na MGRT ne bodo imeli novega šefa/šefinja, odziva verjetno ni pričakovati.

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si

torek, 21. oktober 2014

Neuradno: na poljskih poteh smo legalni!

Odprimopoti.si je bil danes, 21. 10. 2014, skupaj s predstavniki drugih kolesarskih organizacij in Kmetijsko gozdarske zbornice, vabljen na sestanek na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje. Cilj sestanka je bil določiti resorje, ki bi sestavljali medresorsko delovno skupino za reševanje problematike gorskega kolesarjenja v naravnem okolju. Ministrstvo je s tem izpolnilo zavezo, ki jo je dalo februarja 2014. Ko bo pripravljen uradni zapisnik srečanja, ga bomo objavili na naši spletni strani www.odprimopoti.si.

Hvala pa vsem, ki ste pošiljali vprašanje na Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupaj nam je ... uspelo! Zaenkrat neuradno, a vendar, smo prejeli mnenje, da za vožnjo s kolesi po poljskih poteh veljajo določila ZON (Zakon o ohranjanju narave) in ne Zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Torej, vožnja po poljskih poteh kot "utrjenih poteh v naravnem okolju" je dovoljena, razen če temu nasprotuje lastnik zemljišča.

V produktivni diskusiji so se vsi udeleženi strinjali, da bi bilo smiselno "v duhu določil ZON" dopolniti tudi Zakon o gozdovih - torej dovoljena vožnja po vlakah in gozdnih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.

Ministrstvo za okolje in prostor bo na osnovi današnjega srečanja pripravilo dopis kot pobudo za ustanovitev medresorske delovne skupine in pozvalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da prevzame vlogo koordinatorja.

Počasi, a vztrajno, napredujemo.

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si

ponedeljek, 13. oktober 2014

Ali smo na poljskih poteh legalni ali ne?

Pred časom sprejeti ZON lahko tolmačimo, da se lahko vozimo po poljskih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča. A šment, če na drugi strani Zakon o kmetijskih zemljiščih pravi, da se lahko poljske poti uporabljajo le v kmetijske namene. Kateri zakon sedaj velja?

Zato smo pričeli iskati odgovore pri zakonodajnih institucijah.

30. avgusta 2014 smo se z vprašanjem obrnili na Državni zbor RS in kmalu, 1. septembra 2014, smo prejeli elektronsko sporočilo zakonodajno-pravne službe.


Napoteni na ministrstvo pristojno za kmetijstvo, smo elektronsko sporočilo 7. septembra 2014 posredovali na takratno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.


Do 8. oktobra 2014 nismo prejeli nobenega odgovora. Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje so se med tem razdelile med novi ministrstvi: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.


Odgovora še vedno nismo prejeli. Nas ne jemljejo resno? Želite pomagati? Odgovor nam pripada. Prekopirajte spodnje sporočilo in ga posredujte Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor na elektronska naslova:  gp.mop@gov.si, gp.mko@gov.si.

Spoštovani.

Pred kratkim je stopil v veljavo dopolnjen Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14), ki v v 28. d členu določa ureditve vožnje s kolesi v naravnem okolju, med drugim navaja, citiram:" V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti." Ne glede na to se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.

Glede na določbe tega Zakona o ohranjanju narave sklepamo, da je vožnja izven gozdnega prostora v naravnem okolju ter planinskih poti dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Recimo po poljskih poteh.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo in 58/12) pa v 3. č členu določa, da se pomožni kmetijski objekti, med njimi poljske poti, lahko uporabljajo le v kmetijske namene.

Očitno sta si zakona glede vožnje s kolesi po poljskih poteh v nasprotju. Zanima nas, kaj torej v tem trenutku velja za poljske poti. Ali določbe dopolnjegega Zakona o ohranjanju narave ali Zakona o kmetijskih zemljiščih?

nedelja, 5. oktober 2014

Zapisnik II. srečanja s Kmetijsko gozdarsko zbornico, Zvezo lastnikov gozdov ter Združenjem turističnih kmetij

Kot smo sporočili v zadnji novici, smo 22. 9. 2014 organizirali drugo srečanje s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zvezo lastnikov gozdov ter Združenjem turističnih kmetij Slovenije. Na njem smo predstavili izhodišča konzorcija odprimopoti.si glede urejanja gorskega kolesarjenja v naravnem okolju, primere dobrih praks iz tujine ter predstavili predlog zakonodajnih spremememb, kot smo jih oblikovali znotraj konzorcija odprimopoti.si.

Danes smo na spletni strani objavili še zapisnik srečanja.

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si