sobota, 24. maj 2014

Kaj se dogaja s predlogom Zakona o ohranjanju narave, ki je pritegnil toliko medijske pozornosti?

Vlada RS je na 53. redni seji potrdila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave in ga posredovala v Državni zbor RS, ki predlog Zakona sprejema po rednem postopku in ne po skrajšanem, kot je sprva predvidel kolegij predsednika Državnega zbora. Na pobudo skupine poslank in poslancev pa je potem Državni zbor RS izglasoval, da je potrebno predlog Zakona sprejemati po rednem postopku.

Cirkus in medijski trušč je prispeval k temu, da je v predlogu Zakona gorsko kolesarjenje ostalo (ne)urejeno, kot je bilo do sedaj, z Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/1995, 28/1995, 35/2001)  iz leta 1995. Predlog Zakona je v 47. členu v prehodnih določil pravno podlago za nadaljnjo veljavnost Uredbe iz leta 1995 - določil je, da Uredba preneha veljati zgolj za motorna vozila, ne pa tudi kolesa.

Predlog Zakona v Državnem zboru RS je trenutno prestal prvo obravnavo od treh. Kljub politični burleski Državni zbor, vsaj kar se tiče tega Predloga Zakona, do razpustitve deluje. Pred drugo obravnavo sta bila s strani skupine poslancev in poslank vloženena dva amandmaja in sicer v zvezi s predlaganim 28. b členom z namenom bolj jasne definicije, da gre za vozila na motorni pogon in nikakor ne za kolesa. Ter k predlaganemu 47. členu in sicer v tako obliko, da Uredba iz leta 1995 preneha veljati tudi za kolesa.

Poslanci Državnega zbora RS se bodo ob naslednji obravnavi morali opredeliti do teh dveh amandmajev. Teoretično torej obstaja možnost, da se veljavnost Uredbe iz leta 1995 ukine tudi za kolesa.

Kolesarjenje v naravnem okolju pa seveda (ne)urejajo še ostali zakoni, ki prepovedujejo vožnjo s kolesi, npr. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14)  in Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/2007).

Iz gradiva na spletni strani Državnega zbora RS je možno izbrskati tudi mnenje Državnega sveta k Predlogu Zakona. V spodnji fotografije je del stališča, ki se nanaša na kolesarjenje v naravnem okolju.Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je bilo na sestanku 3. 2. 2014 dogovorjeno, da bo oblikovana delovna skupina za oblikovanje zakonodaje, ki bo urejala in ne prepovedovala vožnjo s kolesi v naravnem okolju. Predstavniki enajstih slovenskih organizacij s področja kolesarstva in turizma so v podpisanem pismu o nameri tudi predlagali 4 predstavnike v delovno skupino. Do danes, kljub večim pozivom s strani podpisnikov pisma o nameri, še ni prišlo do oblikovanja delovne skupine s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.


sobota, 10. maj 2014

Izvedena prva raziskava o gorskem kolesarjenju v naravnem okolju v Sloveniji

Urejanje odnosov in aktivnosti različnih deležnikov v prostoru naj bi temeljilo na objektivnih podatkih in argumentih. Vendar neredko zaradi pomanjkanja objektivnih podatkov, tudi v strokovnih krogih, argumentiranja temeljijo na subjektivnih, včasih emocionalnih ocenah in na načelu previdnosti.

Zakonodaja, organizacijski in finančni vložki javnega ter zasebnega sektorja v urejanje gorskega kolesarjenja v Sloveniji ne sledijo rasti popularnosti gorskega kolesarjenja v Sloveniji ter trendom v kolesarskem turizmu v tujini. To se odraža tudi v pomanjkanju strokovne in znanstvene literature s področja gorskega kolesarjenja.

Avtorja sta želela s pričujočo raziskavo delno pripomoči k objektivnejšim podatkom v razpravi o urejanju gorskega kolesarjenja kot aktivnosti v naravnem okolju ter podati informativen vpogled v navade, značilnosti voženj in razumevanje problematike kolesarjenja v naravnem okolju pri slovenskih gorskih kolesarjih.

Končno poročilo raziskave je prosto dostopno na spletni strani Slovenske kolesarske pobude.

Peter Zajc, odprimopoti.si

petek, 9. maj 2014

Leta 2014 so predstavniki Slovenske kolesarske pobude združili moči z drugimi predstavniki kolesarjev in turističnega gospodarstva v Sloveniji in se združili ob napovedanih zaostritvah in dodatnih omejitvah, ki jih je napovedoval osnutek Zakona o spremembah Zakona ohranjanju narave

Združitev moči se je poleg dajanja pripomb na osnutek zakona izrazila tudi v podpisu pisma o nameri po nadaljnjem sodelovanju.

Peter Zajc, odprimopoti.si