sobota, 17. januar 2015

O gorskem kolesarjenju v Državnem svetu RS

Je gozd naše skupno dobro?

V četrtek, 15. januarja 2015, je v Državnem svetu RS potekal posvet "Gozd - naše skupno dobro". Posvet, v organizaciji Umanotere in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je del priprav na proces sprememb zakonodaje s področja gozdov in gozdarstva. Med drugim je bilo povedano, da naj bi bil Zakon o gozdovih uvrščen v normativni program Vlade RS v letu 2016, do letošnjega poletja pa naj bi Vlada RS v parlamentarno obravnavo vložila Zakon o gozdovih v lasti Republike Slovenije.

Okoli 60 % površja Slovenije pokrivajo gozdovi, zato je za dostop do tega prostora za gorsko kolesarjenje še posebej pomembno, kako to urejajo zakoni s področja gozdov in gozdarstva.

V polno polni dvorani Državnega sveta, je bila v drugem delu posveta omogočena tudi javna razprava. Ob izrednem interesu po razpravi, so morali organizatorji število razpravljavcev omejiti. Pri odprimopoti.si smo se uspeli uvrstiti v javno razpravo in gorskemu kolesarjenju zagotoviti 5 minut pozornosti.

Predstavnik odprimopoti.si, Peter Zajc, je v razpravi izpostavil, da pri odprimopoti.si verjamemo, da je gorsko kolesarjenje družbeno pomembna aktivnosti s številnimi pozitivnimi multiplikativnimi učinki na družbo. Opozorili smo na razdrobljeno in deloma nasprotujočo zakonodajo. Dodali smo, da bi bilo smiselno Zakon o gozdovih spremeniti na način, kot je vožnjo v naravnem okolju dovolil Zakon o ohranjanju narave (ZON): kolesarjenje je dovoljeno po utrjenih poteh v naravnem okolju, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Povedali smo še, da se je konzorcij odprimopoti.si v letu 2014 sestal na dveh neformalnih sestankih z vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zveze lastnikov gozdov, na katerih se je pokazalo, da bi se z bolj ekplicitnimi navedbami, da se kolesarji v naravnem okolju vozimo na lastno odogovornost, pomirilo znaten del bojazni lastnikov zemljišč. Nadalje smo izpostavili, da ima Republika Slovenija v lasti okoli 22 % slovenskih gozdov na katerih bi bilo smiselno bolj načrtno in sistematično razvijati tudi socialne funkcije gozdov - med katere sodi tudi razvoj in upravljanje rekreacijskih in turističnih poti.

Več informacij o posvetu (fotografije, video posnetek celotnega posveta ...) najdete na: http://www.ds-rs.si/?q=novice/gozd-nase-skupno-dobro

Pri odprimopoti.si bomo še naprej pozorno spremljali aktivnosti okoli spreminjanja zakonodaje s področja gozdov in gozdarstva.

Peter Zajc,
predstavnik odprimopoti.si